Knihovna - výňatek z výpůjčního řádu

                                           
  • Čtenáři jsou povinni řídit se výpůjčním řádem knihovny.

  • Jestliže čtenář nedodržuje ustanovení výpůjčního řádu, může být dočasně nebo trvale zbaven práva využívat služeb knihovny.

  • Čtenář je povinen hlásit knihovně ihned jakoukoliv změnu jména, bydliště, povolání, zaměstnavatele, školy. Pokud tak neučiní, a knihovna je nucena si tyto informace zjišťovat sama, nahradí čtenář knihovně náklady s tím spojené.

  • Čtenářský průkaz je čtenářův doklad pro styk s knihovnou.

  • Čtenářský průkaz je nepřenosný a čtenář ručí za každé jeho zneužití. Výpůjční doba pro knihy je zpravidla jeden měsíc a pro časopisy je zpravidla čtrnáct dní. Knihovna je však oprávněna stanovit pro jednotlivé výpůjčky kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladně vrácení díla ještě před uplynutím výpůjční lhůty. Tato lhůta může být i prodloužena, požádá-li o to čtenář před uplynutím této lhůty a není-li o dané dílo zájem ze strany dalšího čtenáře.

  • Čtenář je povinen vrátit zapůjčené dílo ve stavu, v jakém si je vypůjčil. Při převzetí výpůjčky si má dílo prohlédnout a ihned nahlásit všechny případné závady. Neudělá- li to, nese pak odpovědnost za všechny později zjištěné závady a je stejně jako při ztrátě povinen knihovně uhradit náklady vydané na opravu či náhradu díla. Do vypůjčeného díla se nesmí vpisovat žádné poznámky, podtrhávat, vyřezávat v publikacích některé části, stránky, obrazové přílohy, ani odstraňovat volně vložené přílohy (mapy, kresby, plány apod.). Čtenář nesmí knihu ušpinit ani jinak poškodit. Zjistí-li knihovna při vrácení díla  některou z těchto škod, je čtenář, který dílo vrací, a při vypůjčování žádnou škodu nenahlásil, povinen knihovně nahradit náklady vydané na opravu či náhradu díla stejně jako při ztrátě.

  • Čtenář ručí za výpůjčku po celou dobu zapůjčení, a nesmí je dále poskytovat dalším osobám.

  • Jestliže dílo půjčené mimo knihovnu čtenář nevrátí ve stanovené lhůtě, je mu účtován poplatek z prodlení, a to ihned po odeslání příslušné upomínky( přičemž 1.upomínka se neposílá)

  • Jestliže čtenář na výzvu (upomínku) knihovny dílo nevrátí, ani nevstoupí s knihovnou v jednání o náhradě za nevrácené dílo, bude se náhrada nebo vrácení půjčeného díla vymáhat právní cestou. Za vymáhání vypůjčeného díla nebo náhrady za ně účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu nákladů spojených s přípravou tohoto vymáhání.

 

 

Pro lepší přizpůsobení obsahu pro Vás, bezpečnosti, měření statistik návštěvnosti a lepší zpětné vazbě tento web používá cookies. Klikáním a navigováním po stránce souhlasíte s tím, že sbíráme o Vás anonymní informace přes cookies. Více informací o používání cookies na naší stránce najdete zde.