TANEČNÍ KURZ 2023 – věneček

TANEČNÍ KURZ 2023 – věneček

Galerie

PÁ 8. prosince / 19.00 hodin / Velký sál KD /

Na závěrečný ples si musí zakoupit vstupenky také frekventanti kurzu.

Vstupenky v předprodeji od 6. října 18 hodin v pokladně KD, v kanceláři KD, v městském informačním centru a a on-line.

Délka akce: 180 minut
Datum lokální premiéry: 8. prosinec 2023

Informace o akci a jejím konání