TANEČNÍ PRO VŠECHNY

ZAHÁJENÍ v PÁ 11. února 2022 / 19.00 hodin / Velký sál KD / Kurzovné 400 Kč pár/lekce 

Opět chystáme taneční kurzy pro všechny pod vedením manželů Bolkových z Milevska. Vzhledem k nejisté epidemiologické situaci se bude hradit každá lekce jednotlivě, je ovšem žádoucí absolvovat celý kurz.
Hlaste se už nyní v kanceláři KD, na e-mail program@kulturnidum.cz a na telefon 776 381 203.

Více ...

Bechyňské PERLENÍ

Celostátní přehlídka klasické amaterské divadelní tvorby, která se nese v duchu „Za málo peněz hodně muziky“. 

3. – 5. února 2023

Přihláška na přehlídku

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE

V roce 2022 bude klasické maškarní odpoledne změněno na průvod maškar z námestí T. G. M. směrem ke KD.

5. března 2022

Fotografie z roku 2018

Bechyňské JARO

Krajská jihočeská přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů, ze které postupují nejlepší dětské kolektivy na Dětskou scénu. Hlavním cílem přehlídky je ale poznávání práce druhých, konzultace a inspirace. 

8.–10. dubna 2022

Přihláška na přehlídku

Bechyňský SLET ČARODĚJNIC

Obnovená tradice Čarodějnic našla především u dětí velkou oblibu. Let čarodějnic bechyňskými ulicemi, soutěže, tanec a opékání buřtů je dnes již neodmyslitelnou slavností každého 30. dubna.

Fotografie

OTEVŘENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY a DĚTSKÝ DEN S ARMÁDOU

Dětský den4. června 2022 v parku U Draka

Kulturní středisko města Bechyně ve spolupráci s 15. ženijním plukem Bechyně, Lázněmi Jupiter a RC Hrošík pořádají pro děti už tradičně velký zábavný den se spoustou her a disciplín.

Odpolední program vyplní kapela Elizabeth.

DIVADLO V TRÁVĚ

Divadelní festival na svěží trávě, která znamená svět.

8. července 2023

Fotografie z roku 2020

BECHYŇSKÉ DOTEKY

Slavnost spojená s řemeslnými trhy v zámeckém parku s bohatým doprovodným programem.

12.– 14. srpna 2022

Fotografie z roku 2021

BECHYŇSKÝ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB

Jubilejní třicátý ročník festivalu dechových hudeb bude probíhat na různých místech a začneme již v pátek. Hlavní program se uskuteční v sobotu 13. srpna v zámeckém parku od 12 hoidn.

13. srpna 2022 (XXX. ročník)

 

Fotografie z roku 2021 

TANEČNÍ KURZ 2022

Taneční kurz nebude v roce 2022 otevřen pro malý zájem.

NAHLÍŽENÍ

Celostátní středoškolská dílna divadla a dramatické výchovy. Dílna je určena především mladým lidem, studentům a žákům škol, které zajímá divadlo a dramatická výchova. NAHLÍŽENÍ se tak stává nahlédnutím do tvorby a tvůrčích invencí mladých naší republiky.

 20.–23. října 2022

LAMPIONOVÝ PRŮVOD – Rej světlušek

Lampionový průvod se koná tradičně z náměstí T. G. M. směrem ke kulturnímu domu, kde na děti čeká spousta her, tanec a soutěže. Vyhlašujeme i ceny za nejlepší lampion.

2. listopadu 2022

ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

Po všechny adventní neděle je připravený program. Tradičně na první advent rozsvěcíme stromeček na náměstí a pořádáme vánoční trh v parku před muzeem. K poslední adventní neděli pak patří Troubení z věže kostela na náměstí T. G. M.