Poutní stezka Toulavy

… Do města poutník přichází. Jak je to dlouho, co tu byl?
Všechno se tolik změnilo od času, kdy se narodil.
Město se táhne do všech stran a jmenuje se „Tento svět“,
a od dob, co zde chodíval, už dva tisíce přešlo let…

„Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, cestuje přes všechny dálky, hlavně k sobě samému …“

Jan Werich

Vydejte se na pouť mezi třemi slavnými sakrálními památkami turistické oblasti Toulava. Objevíte poutní areál Klokoty – barokní perlu, františkánský klášter v Bechyni – gotický skvost a klášter v Milevsku – nejstarší jihočeský klášter. Mezi městy Tábor a Bechyně je Poutní stezka Toulavy zároveň i Svatojakubskou cestou.

Jak se stát poutníkem k Panně Marii Bechyňské?

  • Poutníkem se stáváte pokud do Bechyně doputujete pěšky minimálně 15 km. Ve vašem diáři, turistickém notýsku, na papíře musí být razítko kostela, farnosti nebo informačního centra vzdáleného od kláštera minimálně 15 km.

  • Pokud jste šli pěšky, a prokážete se razítkem, dostanete v Městském informačním centru na nám. T. G. Masaryka 140 (budova Městského muzea) v Bechyni „Potvrzení o vykonané pouti k Panně Marii Bechyňské“. Pokud jdete delší cestu – každý den si vyžádejte jedno razítko.

  • Vyvrcholením Vaší poutě do města Bechyně může být prohlídka františkánského kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Prohlídku lze zajistit na tel. čísle +420 602 843 442

  • Každý poutník bude zapsán do do poutnické knihy. 

  • Každý poutník bude umístěn na seznam poutníku a bude na něho pamatováno v modlitbách a při mši svaté.

  • Prosíme poutníky, aby respektovali otvírací dobu Městského informačního centra. Vydání potvrzení mimo otvírací dobu není možné.

Vydejte se na pouť a navštivte všechny tři slavné památky – dostanete ZLATÝ CERTIFIKÁT POUTNÍKA TOULAVOU.

  www.toulava.cz/poutnik

 

Galerie