LIFE OF VASE_Roman Šedina & friends

Galerie

Vernisáž „BROKEN SHAPES“ PÁ 20. září / v 19.00 hodin / Galerie 2+1 /

Název projektu – LIFE OF VASE – reflektuje několik koncepčních témat vázy at’ už jako dekorativní nádoby, sochařské dílo nebo nádoby na uchovávání. Zkoumá, proč jsou lidé obklopeni keramickou vázou a jaká vášeň se možná za tím skrývá. Nesetkáváme tak úplně s konkrétní vázou. Je zde pojímána křehce někdy téměř neviditelná nebo naopak přiznává deformaci. V podstatě jde o vjemy, které designéři přetvářejí svým originálním rukopisem. Stávají se tak novodobými dekoratéry media keramiky a porcelánu.

Na tomto výstavním cyklu se podílí LAUFEN Prague Gallery, galerie

KŘEHKÝ, Uměleckoprůmyslové muzeum, Česká centra.

– koncept MgA. Roman Šedina

– kurátor doc. PhDr. Filip Suchomel Ph.D. (prorektor Akademie múzických umění v Praze, významný japanolog)

– záštita PhDr. Helena Koenigsmarková (ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze)

– typografie & grafika MgA. Vojtěch Říha (Superior Type Studio)

Současná výstava Broken shapes v galerii 2+1 je pojata jako celistvě uchopený prostor, sestávající se z instalace obrazů a objektů, poukazující na hlavní oblasti autorova zájmu, založeného na propojení několika vyjadřovacích médií. Speciálně navržené přepravní boxy doslova servírují společná díla několika autorů a podtrhují atmosféru oslav 135 let od založení umělecké školy v Bechyni. Ta si právě v těchto připomíná svou významnost setkáním všech dosud žijících absolventů.

Výstava se koná v rámci oslav výročí založení školy SUPŠ Bechyně. Potrvá do 10. října.

(Roman Šedina pochází z jihočeské Bechyně - mezinárodně uznávané mekky české keramiky. Po absolutoriu tamní keramické školy, kde se naučil řemeslo, pokračoval ve speciálním Ateliéru Design keramiky na Univerzitě J. E. Purkyně. Tam také krátce působil v roli asistenta. Ve své práci se soustředí na tvorbu unikátních objektů, které mohou vznikat v malých sériích, stejně jako na projekty uplatňující keramiku do architektury. Za svůj originální přístup ke keramickým technologiím získal několik nominací Czech Grand Design nebo ocenění Edida a Forbes.)

Délka akce: 60 minut
Datum lokální premiéry: 20. září 2019

Informace o akci a jejím konání