Galerie 2+1


Vidíme-li napsáno 2+1, vybaví se nám elementární matematická úlohou pro prvňáčky, či vžité označení bytové jednotky. V našem případě se však jedná o jméno experimentální galerie. Číslice v názvu galerie reprezentují její myšlenkový koncept a důvod jejího vzniku. 2 to jsou dvě umělecké osobnosti, které v počátečních fázích svého životního směřování měli s Bechyní důležité osobní spojení. Byla pro ně místem jejich vzdělávání, nebo místem trvalého či přechodného bydliště. A nyní, po různě dlouhé době, mají příležitost a důvod návratu zpět s prezentací své tvorby formou výstavy. A číslice 1? To je jejich host, umělecká osobnost, kterou pozvali a přivedli s sebou. Co dalšího tento koncept přináší vedle již výše zmíněného „návratu na místo činu“a rozšíření povědomí o uměleckém podhoubí města Bechyně?

Třeba představení stávajícího spektra současného vysokoškolského uměleckého vzdělávání a zprostředkovaně pak i osobností pedagogů v něm působících a formujících stávající uměleckou generaci. A hlavně nová setkání. Zájemci budou mít příležitost se nejenom osobně setkat s tvůrci při vernisáži, ale při autorských komentovaných prohlídkách se dozvědí i více o tom, co, proč a jak autory ovlivnilo.

Mgr. Štěpán Ondřich

Galerie